سوسیس خورها شیدا می شوند

به گفته محققان مواد شیمیایی مورداستفاده در گوشت های فرآوری شده نظیر هات داگ و سوسیس با اختلال رفتاری موسوم به مانیا یا شیدایی مرتبط است ساعت24 به گفته محققان مواد شیمیایی مورداستفاده در گوشت های فرآوری شده نظیر هات داگ و سوسیس با اختلال رفتاری موسوم به مانیا یا شیدایی مرتبط است مواد شیمیایی افزوده شده به گوشت های فرآوری شده موسوم به نیترات ها از رشد باکتری ها جلوگیری می کنند دکتر رابرت یولکن ادامه …