ناجا: مراجعه به کلانتری ها مجازی می شود

اولویت ناجا برای اجرای این طرح استفاده مناسب و منطقی از دانش تجهیزات و فناوری ها برای بالا بردن کیفیت خدمات ماموریت ها و کاهش خطاهای انتظامی و هزینه های مادی و معنوی است ادامه …