آموزش بافت عروسک پسر

آموزش بافت عروسک(پسر ملوان) آموزش تصویری بافت عروسک دختر « بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم » – مطالب آموزش عروسکبافت عروسک پسر – مابانو – mabanoo.ir آموزش مدل های عروسک بافتنی زیبا آموزش بافت عروسک دختر آکابانو – اموزش بافتآموزش عروسک بافتنی دختر -آکا اموزش دوخت کلاه برای عروسک پسر آموزش بافت عروسک دختر -آکا – akairan.com « بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم » – بافته های دوستان …

بافت عروسک پسر

آموزش بافت عروسک پسر

بافت عروسک پسر توسط بانو زهرا مقدم در سایت مابانو

امروز اموزش عروسک پسر داریم چون یکسره بافته میشه وبرای بار اول بهتره

چند نکته

اول اینکه حتما کاموا را دولا کنین به این ترتیب یه نخ ازداخل بکشین بیرون بعد با نخ روی کاموا همزمان باهم ببافین

برای اسکلت میتوانین ازنخ های قدیمی استفاده کنین چون زاکت وشلوار تنش میره وزیر کار پیدا نیس

حتما سعی کنین لباس عروسک را بارنگهای شاد ببافین

کفشها جدا بافته میشه ورنگ اصلی هست زیر کفش را یه رنگ وروی کفش را رنگ دیگر بزنین توی اموزش عوض کردن نخ ورنگ را گفته

برای بافت یک سری کلمه هایی هست اگر براتون مفهوم نبود به این متن اصطلاعات توجه کنین

حتما کاموای ایرانی اکلیر تاپ یا فدک یا پوپه بگیرین با میل ۳/۵یا۴ ببافین البته ۴ بعتره

برای اینکه کارتون بهتر وبدون ایراد پیش بره ازمراحل کارتون عکس بدین

هروقت هر مشکلی بود در خدمتم

تا اینجا کسی سوال نداره

راستی  برای سر حتما ازرنگ کرم استفاده کنین

اصطلاحات در بافت
۱-راه=رج
۲-ساده بافی=راه رفت زیر راه برگشت رو
۳-مدا بافی=راه رفت وبرگشت همه اززیر
۴-ژوته=اضافه کردن نخ روی میل راست گرفته وبافتو ادامه میدیم درراه بعد نخ اضافه شده روبصورت زیر ببافین دراین صورت نخ پیچیده نمیشه وسوراخ ایجاد نمیشه
۵-یکی اضافه= دردونه بعدی بجای یه دونه دوتا دونه بافته
۶-سید=دراین روش اضافه کردن نخ افقی راه قبل که بین دونه روی میل چپ دونه میل راست بافته شده راه قبل قرارگرفته رابالا کشیده وبافته ونوک میل چپ ازجلو وارد کرده وازعقب خارج کنید ونخ افقی ان رو بگیرید حالا نخ پشتی از زیر ببافین دراین صورت نخ پیچیده وبه صورت زیر ببافین
۷-دونه هارو محکم جمع کنید= یه رشته کاموا ازدرون دونه هاباقی
مونده رد کنید ومحکم بکشید

 

عروسک پسر
ازاین قسمت دوعدد ببافین پاها۲۸
دانه سر انداخته
۳۸ راه ساده ببافین
فرم دادن بالای پا
۱دانه زیر سید ۴ دانه زیر (۲دانه را اززیر باهم یکی کنید ) داخل پرانتز را ۳بار تکرار کنید ۶دانه زیر (۲دانه را اززیر باهم یکی کنید) داخل پرانتز را۳بار تکرار کنید ۴دانه زیر سید ۱دانه زیر میشود ۲۴ دانه
حالا این بافت را داخل یک میل یا سنجاق نگه دارین وبعد پای بعدی را ببافین
حالا دوتا پا از سمت رو بطرف شما باشد داخل یک میل بکنید وحالا شروع برای بافت بالاتنه را اغاز میکنم
این رج رو هست وباید دوتا پا به ترتیب
ازرو باهم بافته شود
حالا این رج ۲۳دانه زیر حالا ۲دانه راباهم یکی کنید بعد۲۳ دانه زیر میشود ۴۷ دانه
رج بعد رو
راه بعد ۱۰دانه زیر
به هر دانه از ۴ دانه بعدی ۱دانه اضافه کنید ۱۹دانه زیر به هردانه از۴دانه بعد ی ۱دانه اصافه کنید ۱۰دانه زیر ۵۵دانه میشود
حالا ۲۵راه ساده ببافین
فرم دادن کنارها
راه بعد ۱۰دانه زیر (۲دانه رااززیرباهم بکی کنید زیر ) ۴بار تکرار کنید پرانتزرا ۱۹دانه زیر (۲دانه را اززیر باهم یکی کنید) ۴بار تکرار کنید ۱۰دانه زیر ۴۷ دانه میشود
۵راه ساده ببافین
راه بعد۹دانه زیر (۲دانه رااززیرباهم یکی کنید) ۳بار داخل پرانتز تکرار شود ۱۷دانه زیر (۲دانه رااززیر باهم یکی کنید ) ۳بارداخل پرانتز تکرار شود ۹دانه زیر ۴۱دانه میشود
۳راه ساده ببافین
فرم دادن گردن
راه بعد (۲دانه زیر ۲دانه رازیر باهم یکی کنید) ۵بار داخل پرانتز را تکرار کنید ۱دانه زیر (۲دانه را از زیرباهم یکی کنید ) ۵بار پرانتز تکرار شود ۳۱دانه میشود
حالا کاموا را پاره کنید ورنگ کرم برای سر راوصل کنید
۳راه ساده ببافین
اضافه کردن برای سر
راه بعد ۱دانه زیر (سید ۱دانه زیر ) تا اخر رج پرانتز تکرار شود ۶۱دانه میشود
۲۹راه ساده ببافین
وسط یکی ازراها را توسط یه نخ رنگی علامت گذاری کنید
فرم دادن بالای سر
راه اول ۱دانه زیر (۲دانه را از زیر باهم یکی کنید ۴ دانه زیر ) تااخررج پرانتز را تکرار کنید ۵۱دانه میشود
راه دوم وکلیه راههای زوج بعدی رو
راه سوم ۱دانه زیر (۲دانه رااز زیر باهم یکی کنید ۳دانه زیر ) داخل پرانتز را تا اخررج تکرار کنید ۴۱دانه میشود
راه پنجم ۱دانه زیر (۲دانه رااز زیر باهم یکی کنید ۲دانه زیر ) داخل پرانتز تکرار میشود ۳۱دانه
راه هفتم ۱دانه زیر (۲دانه را از زیرباهم یکی کنید ) ۱دانه زیر داخل پرانتز تکرار ۲۱دانه میشود
راه بعد ۱دانه رو (۲دانه را از روباهم یکی کنید ) پرانتز راتااخر رج تکرار کنید
حالا دانه هارو محکم جمع کنید وگره محکم بزنین کفش
۲۴ دانه با هررنگی دوست دارین سر بندازین
راه اول ۱دانه زیر به هردانه از۲۲دانه بعدی ۱دانه اصافه کنید ۱دانه زیر ۴۶ دانه میشود
با یک راه رو شروع کرده و۴راه ساده ببافین
کاموا را پاره کنید ورنگ دیگر را برای روی کفش وصل کنید
۹راه ساده ببافین
فرم دادن بالای کفش
راه بعد ۱۱دانه زیر (۲دانه را اززیر باهم یکی کنید ) ۱۲ مرتبه داخل پرانتز را تکرار کنید ۱۱دانه ۳۴ دانه میشود
راه بعد رو
راه بعد ۱۱دانه زیر (۲دانه را اززیر باهم یکی کنید ) ۶بار داخل پرانتز راتکرار کنید ۲۸دانه میشود
۲راه ساده ببافین
حالا کور کنید

 

دوستان یه کلمه سید هست در بافت به معنی دونه اصافه کردن  یعنی  ۱دانه بافته ازکنارش یه دونه بگیرین توی میل چپ بندازین حالا اونو ببافین یعنی ۱دانه تبدیل به ۲دانه میشود

آموزش بافت عروسک پسر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *