ترکیب شیمیایی آبدار

شیمی دبیرستان – نام عمومی برخی از ترکیبات شیمیایی مس(II) سولفات – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد سیتریک اسید – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ترکیب شیمیایی آبدار ترکیب شیمیایی آبدار آهک هیدراته(آهک آبدار)|موسسه مبتکران شیمی تالک – شرکت پلیمر پودر تولید کننده کربنات … ترکیب شیمیایی ماگما | وبسایت دانلود جزوات … کانی زئولیت (Zeolite) وکاربردهای آن – اشنایی با فرمول … شیمی123 – انواع واکنشهای شیمیایی
تركيب هاي يوني آب پوشيده

در بسياري از تركيب ها مولكول آب با پيوند هاي متفاوتي به اجزاي مولكول متصل است.به چنين تركيب هايي تركيب هاي آبپوشيده ميگويند.اين تركيب ها به سه حالت فيزيكي گاز مايع و جامد وجود دارد ولي اغلب به صورت جامد هاي بلوري هستند.از تركيب هاي آبپوشيده ي مايع مي توان به سولفريك اسيد يك آبه با نقطه ي ذوب 8.6درجه يc H2O.H2SO4اشاره كرد.براي نشان دادن فرمول شيميايي يك تركيب آبپوشيده مولكول هاي آب با يك نقطه از تركيب آبدار شده جدا مي شود

براي مثال:

CuSO4.5H2O مس(II)سولفات پنج آبه(كات كبود)

Ba(OH)2.8H2O باريم هيدروكسيد هشت آبه

اگر بر اثر گرما تمامي مولكول هاي آب خارج شوند.نمك حاصل را نمك بي آب مي نامند.

براي مثال:

SuSO4مس(II)سولفات بي آب

FeCl3آهن(III)كلريد بي آب

در برخي از تركيب هاي آبپوشيده تمام مولكول هاي آب به صورت يكسان  به تركيب  اصلي متصل اند ولي در برخي تركيب ديگر مولكول هاي آب با انرژي هاي متفاوت و با ماهيت پيوندي متفاوت به بقيه ي تركيب متصل اند.براي مثال در تركيب كات كبود 5H2O.   CuO4

چهار مولكول آب با انرژي پيوندي كمتر و يك مولكول آب با انرژي پيوندي بيش تر به مس (II)سولفات متصل است.

 

چهار مولكول آب با نوعي پيوند كوالانسي موسوم به پيوند داتيو (كوالانسي كوؤردينانسي)به يون Cu2+متصل اند.در حالي كه مولكول پنجم با پيوند هيدروژني به يون SO42-متصل شده اند.

برخي از تركيب هاي يوني آبپوشيده به محض اينكه در معرض هوا قرار مي گيرند مولكول هاي آب خود را از دست ميدهند.اين فرايند را شكفتگي مي نامند.

اگر فشار بخار تركيب آبپوشيده از فشار بخار آب در هوا بيشتر باشد تركيب با از دست دادن آب خاصيت شكفتگي از خود نشان مي دهد تا در نهايت به تعادل برسد.براي مثال فشار بخار تركيب Na2SO4.H2Oدردماي اتاق 30.8Torrاست.فشار بخار جزعي آب در دماي اتاق در رطوبت ميانگين حدود 20Torrاست.(1Torr=1mmHg) بنابر اين سديم سولفات ده آبه به طور طبيعي با از دست دادن آب تبلور خود به يك تركيب شكفته تبديل مي شود.

برخي تركيب هاي آب را جذب مي كند يعني نمك گير اند.اين مواد نمك گير آب را از هوا جذ ب مي كنند.برخي از اين تركيب ها آن قدر مولكول هاي آب را جذب مي كنند تا آبپوشيده شوند.در بعضي از اين تركيب ها خاصيت آب گيري آنقدر زياد است كه خود تركيب در مقدار آبي كه از هوا جذب مي كند حل شود.اين تركيب ها را تركيب هاي نم پذيرمي نامند.براي مثال كلسيم كلريد ( CaCl2) وسديم  هيدروكسيد(NaOH) از اين نوع تركيب هاي بي آب مانندMgSO4 Na2SO4,CaCl2, به عنوان عوامل خشك كننده براي جذب آب از گاز هاي مايع استفاده مي شود.قدرت خشك كنندگي برخي تركيب ها تا حدي زياد است كه قادر ند بخار آبي را كه در تعادل با مواد مرطوب است جذب مي كنند و از اين طريق با هدايت تعادل به سمت تبخير آب ماده ي مرطوب را به ماده ي خشك تبديل كنند.از جمله اين تركيب ها به فسفر (V) اكسيدP4O10اشاره كرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *