خواص همراه داشتن دعای جوشن کبیر

خواص همراه داشتن دعای جوشن کبیر – مجله اینترنتی … همراه داشتن دعا | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات خواص فقرات جوشن کبیر – beytoote.com خواص همراه داشتن دعای جوشن کبیر خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات – آکا آیا خواص دعای جوشن کبیر که در برخی سایت ها نوشته … "بسم الله الرحمن الرحیم " – خواص بندهاي دعاي جوشنخواص بندهای دعای جوشن كبیر – مشاوره آنلاین مهکام برکات و شأن دعای جوشن کبیر – tebyan.net

خواص خواندن دعای جوشن کبیر

خواص بند به بند دعای جوشن کبیر

بند 1- برای روزی است ؛هر روزخدا را با اسما بخوانید .

بند 2- اگر در مهلكه گرفتار شده اید و نمیتوانید از آن خلاص شوید و یا در برنامهای واقع شده اید كه بیرون آمدن از آن مشكل است .

بند 3-در برابر دشمن بخوانید و اگر دشمن زیاد د ارید هر روز تكرار كنید .

بند 4- برای ایجاد جاه و مقام .

بند 5- برای نزدیك شدن به خدا .

بند 6- برای خشوع دل و تواضع پیدا كردن در مقابل خدا .

بند 7- یا غافر الخطا یا برای روزی حلال .

بند 8- یا ذالحمد ؛برای نعمت و یا اگر كسی در وعده اش همیشه تعلل میكند .

بند 9 -برای ایجاد محبت .

بند 10-یا صانع كل مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی كه بد دهن است و زبان به فحش و بد دهن می گشاید .

بند 11 -یا عدتی عند شدتی برای گشایش وآسانی در كار مهمی كه بدنبال آن هستید .

بند 12- یا علام الغیوب برای گشایش بخت .

بند 13- برای ایجاد سعادت و دولت و خوشبختی در خانه .

بند 14- برای ایجاد آرامش در كسی كه یاغی و عصیانگر است .

بند 15- برای جریان افتادن سریع كاری و جلوگیری از امروز و فردا كردن .

بند 16- برای از بین رفتن ترس از نكیرو منكر .

بند 17- برای آسان شدن كار .

بند 18- اگر با شخص مهمی كار مهمی دارید .

بند 19- برای آسان گذشتن از پل صراط .

بند 20- برای حفظ ایمان .

بند 21- برای از بین رفتن درد وغم .

بند 22- بند 24 برای آسان شدن كارها و به خوبی انجام شدن آنها قبل از شروع .

بند 26- برای امور دنیوی و رفع غم و محنت در دل و چنانچه عاشق زیارت خانه خدائید روزی 21 مرتبه این را بخوانید .

بند 27و 28- برای بستن زبان دشمن و هنگام امر به معروف .

بند 24و30- برای یافتن بخت بلند و دولتمند شدن .

بند 31و32- برای بیدار شدن دل به یاد خدا و خوشی حال هنگام عبادت .

بند 34و35- برای مقرب شدن نزد بزرگان و همسر .

بند 36و58-برای دفع هر نوع شر .

بند 37- برای حالت تهوع به خصوص در دوران بارداری .

بند 38و92-برای دفع چشم زخم و نظر بد .

بند 39- برای حفظ مال .

بند 40- برای حمل اسباب و باز كردن مغازه به جهت خوب بودن درآمدش.

بند42- برای دست یابی به رحمت الهی .

بند 43- برای رهای از گناه و معصیت .

بند 45 – برای بزرگ و عزیز شدن .

بند 46- برای آسان شدن امور الهی .

بند 48- زود بلند شدن برای نماز و یا طلب هر ساعتی كه میخواهید برای نماز صبح برخیزید .

بندهای 49-77-86-برای دفع بلا .

بند 50- برای بیدار شدن در هر ساعتی .

بندهای 51-71- برای دفع اجنه .

بند 52- برای رفع ناراحتی اعصاب .

بند 53-54- برای دفع باد سرخ .

بند 55-94- برای رفع سردرد .

بند 56-57-هرگاه كسی به تهمتی دچار شد این بند را بخوانید تا تهمت زننده به سختی دچار شود . بند 59-93-95- برای رفع كمردرد .

بند 60- برای رفع باد شكم .

بند 61-88- برای رفع سرخك .

بند 62- قبل از وارد شدن به دریا برای ایمنی .

بند 63-66- برای رفع سردرد (دستمالی روی سر بگذارید و هفت بار یا چهل و یك بار خوانده شود .

بند 63-80- برای رفع چشم درد .

بند 62- برای رفع زكام .

بند 67- برای بیشتر شدن نور چشم .

بند 68- برای رفع درد بینی .

بند 70-87- برای رفع قولنج .

بند 72- برای رفع درد ساق پا.

بند 73-74- برای رفع درد دهان .

بند 75- برای رفع گوش درد .

بند 76- برای رفع دندان درد .

بند 79- برای رفع درد و سستی بدن .

بند 80- برای رفع درد حلق و حنجره .

بند های 83و85و99- برای رفع كل امراض .

بند 84- قبل از هر كاری خوانده شود .

بند 89- برای رفع باد زرد .

بند 90- برای رفع باد سفید .

بند 91- برای رفع باد سیاه .

بند های 96و98- برای دفع مكروهات .

بند 97- برای رهائی از زندان .

بند 100- برای استجابت سریع دعا .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خواص همراه داشتن دعای جوشن کبیر

همراه داشتن دعا | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خواص فقرات جوشن کبیر – beytoote.com برکات و شأن دعای جوشن کبیر – tebyan.net آیا خواص دعای جوشن کبیر که در برخی سایت ها نوشته … خواص بند به بند دعای جوشن کبیر خواص همراه داشتن دعای جوشن کبیر خواص بندهای دعای جوشن كبیر – مشاوره آنلاین مهکام خواص بندهای دعای جوشن کبیر جهت حاجات – آکا "بسم الله الرحمن الرحیم " – خواص بندهاي دعاي جوشن … فضیلت و ثواب خواندن و همراه داشتن دعای معراج +متن …

خواص همراه داشتن دعای جوشن کبیر

برای ختم هر کدام از بندهای دعای جوشن کبیر باید 41 روز هر روز 7 بار خوانده شود.

 بند1: برای زیادی روزی هر روز بخوانید.

 بند 2: برای رهایی از هر مهلکه ای که نمی توانید ار آن خلاص شوید.

 بند3:اگر دشمن زیاد دارید در مقابل آن بخوانید.

 بند 5: برای نزدیکی دل به خدای تبارک وتعالی و انیس و همدم شدن با او.

 بند6: برای خشوع و تواضع پیدا کردن در مقابل خدای تبارک وتعالی.

 بند 7: برای کسب روزی حلال.

 بند 14: برای آرامش کسانی که عصیانگر هستند.

 بند 16: برای راهای از خوف نکیر ومنکر.

 بند 19: برای آسان گذاشتن از پل صراط.

 بند 20: برای حفظ ایمان و از دست ندادن آن.

 بند 22:برای آسان شدن کارها قبل از اینکه دنبال آن بروید چند روز ذکر کنید.

 بند23: برای بیداری دل و حال خوش داشتن در عبادات.

 بند 25: برای حفظ ایمان.

 بند 26: برای رفع غم و کسی که عاشق بیت اللّه الحرام است.( روزی 26 بار

 بند 31: اگر می خواهید همیشه در اطاعت و عبادت خدا سر حال باشید و عاشق عبادت شوید یا دیگری را عاشق عبادت کنید به نیت خود یا دیگران بخوانید.

 بند 33: زبان بند بسیار مهمی است.

 بند 35: برای عزیز شدن پیش مردم ،همسر وهمه.

 بند 38: برای چشم و نظر.

 بند 41:برای رفع بلا.

 بند 42: اگر دوست دارید به رحمت خدا نایل شوید.

 بند 43: اگر از دست معصیت ها خسته شدید و دوست دارید ار آنها خلاص شوید .

 بند 52: برای رفع ناراحتی اعصاب.

 بند 56 و57 : اگر به تهمتی دچار شدید این دو بند را بخوانید، تهمت رفع شده و شخص تهمت زن به گرفتاری عجیبی دچار می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *