عملکرد برادی کینین

برادیکینین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد عملکرد برادی کینین – plusiha.com کینین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد عملکرد قلب – hayatullahhayat.com هورمون برادی کینین – nexusfa041.ir ساختار و عملکرد طبیعی قلب و عروق اطلاعات دارویی کلر فنیر آمین – عملکرد و موارد … اطلاعات دارویی لیدوکایین – عملکرد و موارد استفاده … همه چیز در مورد انتقال درد – aftabir.com عملکرد بازی شطرنج بر مغز انسان!

مقاله: اثرات برادی کینین و ترومبین بر تشکیل پروستاگلاندین، تکثیر سلولی و بیوسنتز کلاژن در سلولهای فیبروبلاست دندانپزشکی پالپ انسان

 

برادی کینین و ترومبین باعث تحریک زمان و وابسته به دوز در بیوسنتز پروستانوئید در فیبروبلاست دندانپزشکی پالپ انسان، به عنوان آزادسازی پروستاگلندین E2 (PGE2) و 6 کتو-پروستاگلاندین F1α (محصول فروپاشی پایدار پروستاسیکلین) ارزیابی شده است. اثر تحریک برادی کینین و ترومبین در بیوسنتز PGE2 در دقیقه حداکثر 5-10 بود. غلظت برادی کینین تولید تحریک نیمه حداکثر (EC50) از PGE2 و تشکیل پروستاسیکلین 10 نانومتر بود. EC50 برای تشکیل ترومبین-ناشی از PGE2 و پروستاسیکلین به ترتیب 0.05 و 0.2 U / میلی لیتر بود. برادی کینین آنالوگ با تمایل به گیرنده B2 برادی کینین، اما نه کسانی که با میل به گیرنده B1 است، ایجاد می شود پشت سر هم از تشکیل PGE2. اثر تحریکی برادی کینین و ترومبین در بیوسنتز PGE2 توسط دو مهارکننده ساختاری متفاوت سایکلو اکسیژناز-لغو شد و به طور قابل توجهی توسط دو کورتیکواستروئیدها کاهش می یابد. وابسته به دوز ترومبین اختلاط [3H] -thymidine به DNA در سلولهای فیبروبلاست پالپ با یک مکانیسم است که ربطی به اثر در بیوسنتز پروستانوئید بود افزایش یافته است. برادی کینین بود اختلاط تیمیدین تاثیر نمی گذارد. ترومبین، اما نه برادی کینین، بیوسنتز کلاژن نوع 1 در فیبروبلاست پالپ تحریک شده است. اثر تحریک ترومبین بیوسنتز کلاژن در مهار سایکلو اکسیژناز-تحت تأثیر قرار نگرفت. این داده ها نشان می دهد که فیبروبلاست دندانپزشکی پالپ انسان با گیرنده برای برادی کینین و ترومبین مربوط به بیوسنتز پروستانوئید افزایش یافته مجهز شده است. اشغال گیرنده های ترومبین نیز به تحریک مستقل از پروستاگلاندین تکثیر سلولی و بیوسنتز کلاژن منجر می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *