معنی استفساریه چیست

معنی لغت استفساریه چیست ؟ – مشاره از رازنامه معنی استفساریه – raznameh.net استفساریه یعنی چه – giz-miz.xyz استفساریه چیست معنی لغات دشوار در لغتنامه دهخدا – مستانه طرح استفساریه چیست – rahta.com معنی استفسار | فرهنگ فارسی معین نتایج جستجو برای استفساریه تفسیر قانون است … پارسی ویکی استفساریه چیست – روانیان – ravanian.xyz

قانون استفساریه

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ

1- آیا منظور از مفاد ماده (19) قانـون انتـخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عكسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عكسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد ؟

2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشكال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضای در ذیل صورت جلسه ایراد و اشكال را قید می نماید ؟

نظر مجلس :

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عكسدار بودن شناسنامه نیست .

2- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشكالی وجود داشته باشد ذیل صورت جـلسه قـید می شود . این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسیهای نهایی نمی باشد .

مفاد این قانون (استفساریه ) از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماده یكهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *