مصرف لبنیات از بروز بیماری های مزمن جلوگیری می کند

شیر و محصولات لبنی منبع غنی کلسیم پروتیین فسفر پتاسیم روی سلنیوم و انواع ویتامین است با این حال مصرف این مواد غذایی ارزشمند رو به کاهش است ادامه …