اردوی جهادی سه روزه در مناطق محروم شرق اصفهان برگزار شد/ فعالیت های فرهنگی و بهداشتی درمانی؛ اهداف اردو

مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت اردوی جهادی سه روزه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در منطقه شرق اصفهان در روستا های قارنه سیان اردوی جهادی سه روزه در مناطق محروم شرق اصفهان برگزار شد فعالیت های فرهنگی و بهداشتی درمانی اهداف اردو مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت اردوی جهادی سه روزه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در منطقه شرق اصفهان در روستا های قارنه سیان گنج آباد برگزار ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *