خواص و مضرات گیاه چوبک

درختچه ای کوچک است پوست آن به رنگ کبود صاف یا کمی کرکدار برگهایش کشیده نوک تیز و گلهایش در مجموعه ای در روی یک پایک بلند قرار داردنام های دیگر آن چوبک اشنان چوبه اسپرون آذربو چوغان فلار گلیم شوی غاسول عرطنیثا عرطنیثه صابونیه سطرونیون فول العرب و صابونی می باشد 1 طبع گیاه چوبک گرم و خشک است 2 عطسه آور است 3 مدر می باشد 4 چوبک قاعده آور است 5 گیاه چوبک برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است 6 چوبک به ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *