بیا با من عکس بگیر!

&&#35 xD سیل که سلفی گرفتن ندارد خانه های ویران شده پل های خراب شده طغیان آبِ گل آلود رودخانه یا ماشین های در آب گرفتار شده که سلفی گرفتن ندارند سلفی گرفتن در چنین حالت هایی یعنی داریم با ویرانی سلفی و خطر می گیریم نفیسه مجیدی زاده سیل که سلفی گرفتن ندارد خانه های ویران شده پل های خراب شده طغیان آبِ گل آلود رودخانه یا ماشین های در آب گرفتار شده که سلفی گرفتن ندارند سلفی گرفتن در چنین حالت هایی یعنی داریم ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *