بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با سبک های اسناد درونی و بیرونی انجام گرفت به این منظور دسته بندی امروز&#44 01 40 هدف این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با سبک های اسناد درونی و بیرونی انجام گرفت به این منظور پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن 1 را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *