پیش بینی خودکشی با کمک تصویربرداری مغزی

محققان در این مطالعه 34 نفر را مورد بررسی قرار دادند که 17 نفر از آنها تمایل به خودکشی داشته و 17 نفر موارد نوروپاتی بیماری اعصاب محیطی بودند آنها فعالیت مغزی این شرکت کنندگان را با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی fMRI ثبت کرده و به صورت همزمان به آنها سه گروه از کلمات را ارائه کردند این کلمات در سه دسته بندی کلمات مرتبط با مرگ کلمات مثبت و کلمات منفی قرار داشتند الگوریتم جدید که توسط ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *