پاورپوینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون

مدلSMCS Stress Modified Critical Strain زلزله های نورتریج وکوبه محدودیهای بسیار زیادی رادربکار گیری روابط سنتی مکانیک شکست درتخمین گسیختگی اتصالات واجزای سازه های فولادی آشکار کردند دسته بندی امروز&#44 00 15 1 مدلSMCS Stress Modified Critical Strain زلزله های نورتریج وکوبه محدودیهای بسیار زیادی رادربکار گیری روابط سنتی مکانیک شکست درتخمین گسیختگی اتصالات واجزای سازه های فولادی آشکار کردند Kanvinde&#44 A &#44 Dierliein&#44 G 2004 برپایه مطیلعات ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *