با من بـدرفتـاری نکن!

سوءرفتار عبارت است از ارتکاب هر نوع عملی چه عمد ی و چه غیرعمد ی توسط والد ین یا سرپرستان کود ک به نحوی که سلامت جسمانی و یا روانی وی را به خطر اند ازد و مانع از رشد طبیعی و سالم کود ک شود بعضی از زمینه های سوءرفتار با کود ک عبارتند از 1ـ سوءرفتار بد نی2ـ سوءرفتر عاطفی3ـ سوءرفتار سرپرستی بهد اشتی تغذیه ـ مسکن 4ـ سوءرفتار آموزشی5 ـ سوءرفتار مذهبیشکل های د یگر بد رفتاری با کود کان نظیر سوءرفتار جنسی معتاد ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *