آلودگی هوا موجب تولد نوزادان کم وزن می شود

بررسی اخیر متخصصان انگلیسی نشان می دهد که آلودگی هوا با افزایش خطر تولد نوزادان کم وزن مرتبط است در مطالعات قبلی ارتباط آلودگی هوای ناشی از ترافیک جاده ها با تولد نوزادان کم وزن مشخص شد از آنجا که ترافیک جاده ای هم آلودگی هوا و هم آلودگی صوتی تولید می کند متخصصان هر دو فاکتور را مورد بررسی قرار دادند اما مطالعات انجام گرفته در مورد آلودگی صوتی نتایج متناقضی داشته است با این حال متخصصان انگلیسی در این ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *