طیبه محمدی شوره، دکتر مهران فرج اللهی بررسی نقش روش الگویی کارگزاران نظام آموزشگاهی در پیش بینی دین داری دانش آموزان دختر

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش روش الگویی کارگزاران نظام آموزشگاهی مدیران معاونان پرورشی و دبیران پیام های آسمانی در پیش بینی دین داری دانش آموزان دختر شهر تهران است بررسی نقش روش الگویی کارگزاران نظام آموزشگاهی در پیش بینی دین داری دانش آموزان دختر هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش روش الگویی کارگزاران نظام آموزشگاهی مدیران معاونان پرورشی و دبیران پیام های آسمانی در پیش بینی دین داری ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *