ساره فردافشاری، حسین پورشهریار، امید شکری، جلیل فتح آبادی رابطه ی خوش بینی و آشفتگی روان شناختی در دانشجویان

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه ی بین خوش بینی و آشفتگی روان شناختی و آزمون نقش تعدیل کننده ی جنسیت در روابط ساختاری بین خوش بینی ساره فردافشاری حسین پورشهریار امید شکری جلیل فتح آبادیرابطه ی خوش بینی و آشفتگی روان شناختی در دانشجویان مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه ی بین خوش بینی و آشفتگی روان شناختی و آزمون نقش تعدیل کننده ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *