تاثیر منفی آلودگی هوا بر هوش شناختی

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که آلودگی هوا به هوش شناختی افراد آسیب وارد می کند هوش شناختی به هوش طبیعیِ افراد یا حیوانات مربوط به مغز اشاره دارد که به عملکرد بیولوژیکی لازم برای انجام یک فعالیت هوشمندانه کمک می کند ساعت 24 نتایج یک تحقیق نشان می دهد که آلودگی هوا به &quot هوش شناختی&quot افراد آسیب وارد می کند &quot هوش شناختی&quot به هوش طبیعیِ افراد یا حیوانات مربوط به مغز اشاره دارد که به عملکرد بیولوژیکی لازم ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *