طرح های جنگلداری در حال تضعیف شدن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت توقف قطع درختان نیاز به برنامه جدید دارد و توقف بدون برنامه اشتباه است طرح های جنگلداری در ایران اگرچه بدون اشکال نیستنداما وجود آن ها باعث حفاظت بهتر جنگل ها شده است به گزارش ایسنا مجید لطفعلیان در گفت وگو با ایسنا در مورد اهمیت درختان حفظ و یا قطع به موقع درختان به جهت بقا جنگل ها و منابع طبیعی اظهار کرد قطع درختان در جنگل های ایران تابع قانون ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *