حذف کنکور و حذف مشق شب به کار کارشناسی علمی و تصمیم منطقی نیاز دارد

داود محمدی با تاکید بر این که حذف کنکور و حذف مشق شب به کار کارشناسی علمی و تصمیم معقول و منطقی نیاز دارد اظهار کرد سال های سال است که مباحث ایمنی حذف کنکور و استفاده از کتب کمک آموزشی در حوزه آموزش کشور مطرح می شود که باید سامانی به آن داده شود داود محمدی با تاکید بر این که حذف کنکور و حذف مشق شب به کار کارشناسی علمی و تصمیم معقول و منطقی نیاز دارد اظهار کرد سال های سال است که مباحث ایمنی حذف کنکور و ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *