اصغر زمانی، مهتاب پور آتشی رابطه حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه حافظه کاری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران انجام شد رابطه حافظه کاری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه حافظه کاری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران انجام شد ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *