فصلی برای دوستی با طبیعت

خبر > ایده ی مدرسه ی طبیعت را ظاهراً اولین بار در ایران عبدالحسین وهاب زاده بوم شناس ایرانی مطرح کرد مدارس طبیعت سعی دارند کودکان و نوجوانان را بیش تر با طبیعت همراه و مأنوس کنند و آن ها را با راز و رمزهای طبیعت و مهارت هایی برای هم زیستی با طبیعت آشنا کنند تا دوست دار سرزمینشان باشند کودک در مدرسه ی طبیعت با حواس پنج گانه و خودانگیخته در قالب فعالیت های جمعی و گروهی با عناصر طبیعی ارتباط برقرار می ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *