پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

سرمایه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان تأثیر دارند اما این رابطه به ندرت مورد بررسی علمی قرار گرفته است بر این اساس هدف عمده ی پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان بر اساس سرمایه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بود پژوهش حاضر از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز بود که 398 نفر به عنوان نمونه ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *