جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 فصل اول سلولهای خونی ایمنی و انعقاد خون گلبولهای قرمز خون گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوی پروتیینی به نـام هموگلـوبین هسـتند کـه اکسـیژن را ازریهها به جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 فصل اول سلولهای خونی ایمنی و انعقاد خون گلبولهای قرمز خون گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *