بررسی اثرات مؤلفه های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران

هدف ازپژوهش حاضر بوده است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان و مدیران سازمان آموزش وپرورش شهرستان تهران می باشند بررسی اثرات مؤلفه های کیفیت زندگی کاری WLQ بر کیفیت تصمیم های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران دسته بندی امروز&#44 01 13 هدف ازپژوهش حاضر بوده است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان و مدیران سازمان ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *