محمد جواد لیاقتدار، مصطفی مهدیان، نرجس امینی کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان بوده است چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان بوده است تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده است جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی مقطع دبیرستان ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *