تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان دارویی در کاهش نشانگان وسواس فکری عملی است اهداف دیگر این پژوهش تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه 12 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 موقعیت درمان نوروفیدبک ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *