آزمون فرضیه read-across با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه داروی انسانی موجود در محیط دارای یک پتانسیل برای اثرات نامطلوب بر موجودات غیرهدف میباشد فرضیه read across تصریح میکند که داروها آزمون فرضیه read across با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی ترجمه فارسی دسته بندی امروز&#44 02 45 نمونه ترجمه داروی انسانی موجود در محیط دارای یک پتانسیل برای اثرات نامطلوب بر موجودات غیرهدف میباشد فرضیه read across تصریح میکند که داروها اثرات بیولوژیکی مشابه در گونه های موازی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *