دانش آموختگان زن گوی سبقت را در اشتغال ربودند

بر اساس طرح پیمایش رصد اشتغال دانش آموختگان از مجموع 714 هزار و 375 دانش آموخته سال تحصیلی 93 92 تعداد 180 هزار و 14 نفر از دانش آموختگان زن معادل 56 53 06 در این جدول کاملاً مشخص است که درصد اشتغال دانش آموختگان زن بیشتر از دانش آموختگان مرد است از پیمایشی که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص دانش آموختگان سال تحصیلی 93 92 به دست آورده است به این نتیجه می رسیم که در این سال تحصیلی 714 هزار و 375 دانش آموخته ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *