ضرب الاجل دوماهه دادگستری برای ساماندهی پساب های آلوده ساحل بندرعباس

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به رهاسازی پساب های آلوده در ساحل بندرعباس ضرب الاجل دوماهه ای را برای دستگاه های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تعیین کرد ضرب الاجل دوماهه دادگستری برای ساماندهی پساب های آلوده ساحل بندرعباس رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به رهاسازی پساب های آلوده در ساحل بندرعباس ضرب الاجل دوماهه ای را برای دستگاه های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تعیین ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *