پاورپوینت بررسی سرطان کولو رکتال

کولون یک لوله عضلانی توخالی است که ازانتهای روده کوچک یا ایلئوم شروع شده و به مقعد ختم میشود طول این روده 1 5متر و بزرگترین قطر آن در ابتدای روده بزرگ است ساختمان کولون و رکتوم کولون یک لوله عضلانی توخالی است که ازانتهای روده کوچک یا ایلئوم شروع شده و به مقعد ختم میشود طول این روده 1 5متر و بزرگترین قطر آن در ابتدای روده بزرگ است قطر آن به تدریج کاهش می یابد تا به ناحیه رکتوم میرسد روده بزرگ وظیفه جذب آب ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *